نمایندگی بیمه تجارت نو

بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه تجارت نو

معاف از هرگونه مالیات

معافیت از هر گونه مالیات (مالیات بر ارث، مالیات بر درآمد) و معافیت مبالغ سرمایه گذاری از مالیات بر ارزش افزوده

پرداخت سرمایه پوشش فوت

پرداخت سرمایه پوشش فوت بعلاوه اندوخته بیمه‌نامه در صورت فوت بیمه‌شده به استفاده‌کنندگان از بیمه‌نامه به صورت یکجا و یا مستمری.

پرداخت هزینه های پزشکی

پرداخت هزینه های پزشکی ناشی از حادثه تا ۱۰ درصد سرمایه فوت ناشی از حادثه و بیماری های خاص تا ۳۰ درصد سرمایه فوت به هر علت.

بیمه آتش سوزی رایگان

با دریافت بیمه عمر شرکت بیمه تجارت نو، یک بیمه آتش سوزی رایگان نیز دریافت می نمائید.

در مورد مزایای بیمه عمر تجارت نو بیشتر بدانید

با همکاری